Poslanstvo

Naša želja je oblikovati odgovorne ljudi , ki bodo s svojim obnašanjem in aktivnostjo vzor drugim. Otroke želimo vzgojiti kot vodje, ki so sami odgovorni za svoje življenje z velikim samozavedanjem svojega obnašanja.

Cilj izobraževanja
Cilj programa je, da vsak otrok v popolnosti prebudi svojo genialnost in realizira več življenjskih ciljev pri tem pa koristi vse svoje mentalne sposobnosti.
Ko otroci razvijajo svoje možgane postanejo odgovornejši, bolj se zavedajo samega sebe in s tem izboljšajo kvaliteto življenja sebi in drugim. Z večjo intelektualno kapaciteto in emocionalno inteligenco izboljšamo tudi svet okoli sebe!

Vizija
Naša vizija je postati občudovanja vredna organizacija pri širjenju štirih, za nas najpomembnejših vrednot: ljubezni, poštenosti, zabave in sreče. Spodbujamo izobraževanje na osnovi srčne kulture. Program, ki smo ga ustvarili za otroke, bo vedno temeljil na naših resničnih vrednotah.