Brainobrain Slovenija

 Demo - množenje s pomočjo mentalne aritmetike

   
Demo - računanje s črkami

 Demo - hitri narek

   
Demo - trojni narek

 Demo - deljenje s pomočjo mentalne aritmetike

   
Demo - množenje s pomočjo mentalne aritmetike

 Demo - dvojni narek

   
Demo - narek tri mestnih števil na mentalno aritmetiko

 Demo - dvomestno seštevanje na abakus

   
 Brainobrain Highlight Ljubljana 2023

 Demo - mentalno seštevanje enomestnih števil

   
Demo - hitri narek, mentalno

 Demo - množenje abakus
   
Demo - hitri narek, dvojni narek, množenje, deljenje
 Demo - deljenje, mentalno
   
Brainobrainfest 2016 Ljubljana
 Demo abak 1
   
Demo - računanje na mentalno kartico
 Demo - hitri narek na abak
   
Demo - deljenje mentalna kartica
 

Brainobrainfest 2015 Zagreb (demo)

   
Brainobrainfest 2015 Zagreb
  Brainobrainfest 2015 Zagreb
External link opens in new tab or window
   
Brainobrainfest 2015 Zagreb
External link opens in new tab or window
 Brainobrainfest 2015 Zagreb
External link opens in new tab or window
   
Brainobrainfest 2015 Zagreb

 External link opens in new tab or window

 Brainobrainfest 2015 Zagreb
External link opens in new tab or window

 Brainobrain v oddaji živa